CRHA/ PTA

I’ch atgoffa, byddwn yn cynnal cyfarfod cyntaf i’r Gymdeithas rhieni ac athrawon ar nos Iau y 10fed o Dachwedd am 6:00. Croeso cynnes i chi gyd!
To remind you, we will be holding the first Parent and teachers association meeting this Thursday evening, November the 10th at 6:00. A warm welcome to you all!