CRHA/ PTA

Croeso cynnes i chi gyd i gyfarfod Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bodhyfryd ar Nos Iau y 10fed o Dachwedd am 6 o’r gloch yma yn yr ysgol. Bydd yna gyfle i gael paned ac i drafod digwyddiadau er mwyn codi arian i’r ysgol. Edrychwn ymlaen i’ch gweld.
There is a warm welcome for you to attend the school’s Parents and Teachers association meeting here at Ysgol Bodhyfryd on the 10th of November at 6:00. It will be an opportunity to have a cup of tea and discuss fundraising events for the year ahead. We look forward to seeing you.