COVID

PWYSIG
Mae’n HANFODOL ein bod yn dilyn y canllawiau er mwyn cadw’r disgyblion a’r oedolion ar y safle yn ddiogel. Mae ambell un wedi dangos pryder nad yw nifer o rieni yn gwisgo mygydau ar y safle wrth ollwng a chasglu plant. Mae’n nodi’n glir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru bod angen parhau i wneud hyn. Hefyd, os oes gan eich plentyn un o’r 3 sympton, NI DDYLAI’R DISGYBLION DDOD I’R YSGOL ac mae angen trefnu prawf PCR, nid prawf llif. Mae posib archebu prawf trwy safle’r NHS, www.gov.uk/get-coronavirus-test neu wrth alw 119. Diolch am eich cydweithrediad. 
IMPORTANT
It’s ESSENTIAL that we all follow the guidelines to keep our pupils and adults safe. Some parents and staff have raised concerns that a number of adults are not wearing a mask while on the site. It clearly states in the Welsh Government guidelines that visitors to the school should use a face covering, including parents/ carers when dropping off and picking up children. Also, if your child has one of the three symptoms THEY SHOULD NOT ATTEND THE SCHOOL and arrange a PCR test, not a lateral flow test. It’s possible to book a test by using the NHS website at www.gov.uk/get-coronavirus-test or by phoning 119. Thank you for your cooperation.