Cor yr ysgol/ School choir

Mae ymarferion y cor ar nos Fawrth wedi dod i ben ar gyfer y tymor. Bydd clwb canu’r Urdd yn cychwyn tymor nesaf.
The singing club on Tuesday has now finished for the term. The Urdd singing club will start next term.