Clybiau ar ol ysgol ar gyfer yr hanner tymor yma/ After school clubs this half term

I’ch atgoffa, bydd clwb rownderi i Flwyddyn 3 i 6 ar nos Fawrth a chlwb pel droed i ferched Blwyddyn 1 ar y 4ydd, 11eg  a’r 18fed o Fehefin. Bydd y clybiau yn gorffen am 4. OHERWYDD Y TYWYDD, NI FYDD CLWB ROWNDERI HENO OND BYDD Y CLWB PEL DROED I FERCHED YN PARHAU. Bydd y clwb ioga yn parhau ar y 6ed o Fehefin a’r 13eg o Fehefin. 
To remind you, during this half term, there will be a rounders club for Years 3 to 6 on o Tuesday  and a football club for Year 1 girls on the 4th, 11th and 18th of June. Both clubs finish at 4. DUE TO THE WEATHER, THE ROUNDERS CLUB FOR TONIGHT HAS BEEN CANCELLED, BUT THE FOOTBALL CLUB FOR GILRS WILL CONTINUE. The yoga club will continue for 2 weeks, on the 6th and 13th of June.