Clybiau ar ol ysgol/ After school clubs

Byddwch yn derbyn copi papur o lyfryn ‘Croeso yn ol’ wythnos nesaf sy’n cynnwys gwybodaeth a dyddiadau pwysig i chi am y tymor yma. 
Er gwybodaeth, bydd clybiau ar ol ysgol yn dechrau wythnos nesaf. Bydd y clybiau yn gorffen am 4.
Nos Fawrth
Clwb pel droed i ddisgyblion Blwyddyn 6 (clwb am dair wythnos)
Nos Fercher
Clwb pel droed i ferched Blwyddyn 1 (am dair wythnos)
Clwb pel rwyd i flwyddyn 3,4,5 a 6.
You will receive a paper copy of the usual ‘Welcome back’ booklet next week which contains important information and dates for the term ahead.
For information, some after school clubs will be starting next week .All clubs finish at 4.

Tuesday
Football club for Year 6 pupils (for 3 weeks)

Wednesday evening
Football club for Year 1 girls (for 3 weeks)
Netball club for year 3, 4, 5 and 6 pupils.