Clwb yr Urdd/ Urdd Club

I’ch atgoffa, bydd clwb yr Urdd yn dechrau Dydd Llun nesaf. Nid oes rhaid i’ch plentyn fod yn aelod o’r Urdd i ymuno ond mae angen cofrestru ar lein.
To remind you, the Urdd Club will start next week. Your child does not have to be a member of the Urdd to join but you must register on line.