Clwb yr Urdd/ Urdd club

Er gwybodaeth, bydd clwb yr Urdd yn parhau ar ol hanner tymor, gweler y poster sydd wedi ei atodi.  
The Urdd club will continue after half term, please see poster attached.