Clwb yr urdd ar ol y Pasg/ Urdd Club after Easter


Gweler y poster am glwb yr urdd ar ol y Pasg. Sylwer mae dau ddyddiad ble NAD oes clwb. Mae gofyn i rieni/ gofalwyr archebu lle gan ddilyn y linc uchod.
Please see the attached poster for the Urdd club after Easter. Please note there are 2 dates when the club will NOT take place. To book a place, follow the link above.