Clwb pêl rwyd/ Netball club

Bydd clwb pêl rwyd i holl ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn ystod yr hanner tymor yma ar Nos Fawrth tan 4 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb.
There will be an after school netball club every Tuesday this half term for all Year 5 and 6 pupils until 4. All are welcome!