Clwb hanner tymor/ Half term club

Bore da,

 

Mae’r Urdd yn gweithio mewn partneriaeth gyda WRU i gynnig gwersyll Ffit, bwydo, Hwyl Hydref dros hanner tymor Hydref i blant bl. 3-6 ardal Wrecsam. Mae’n ddiwrnod rygbi llawn hwyl a sgiliau, gyda brecwast a chinio AM DDIM. Dim ond 40 lle sydd ar y diwrnod felly mae’n gyntaf i’r felin! 

 

Mae’r poster wedi atodi, dyma linc i gofrestru – Urdd – Gweithgareddau Chwaraeon


Good morning,

The Urdd are working in partnership with the WRU to offer a Fit, Fed, Fun camp during the October half term for years 3-6 in the Wrexham area. The day is a full day of rugby, full of fun and skills, with breakfast and lunch included for FREE! There are only 40 spots available for the day, meaning it’s first come, first served. 

The poster is attached; here is the link to register Urdd – Sports Activities

 

Marc Thomas

Swyddog Datblygu Chwaraeon Fflint a Wrecsam

Urdd Gobaith Cymru