Clwb chwaraeon newydd yr Urdd i blant Blwyddyn 3 i 6/ New Urdd sports club for pupils in Year 3 to 6

Gweler y linc uchod ar gyfer archebu lle mewn clwb chwaraeon newydd gan yr Urdd. Bydd y clwb yn cychwyn nos Lun nesaf rhwng 5 yr hwyr a 6 yr hwyr yn Ysgol Uwchradd Clywedog. £17.50 am 7 wythnos.
See link above to book a place in a new sports club run by the Urdd. The club will start next Monday between 5 pm and 6pm in Clywedog High School. The cost of the club is £17.50 for 7 weeks.