Clwb chwaraeon ar ol ysgol i Flwyddyn 3 a 4/ After school sports club for Years 3 and 4

Yn anffodus, oherwydd y glaw ni fydd clwb ar ol ysgol heno. Ymddiheuriadau.
Unfortunately, due to the rain, there will not be an after school club today. Apologies