Clwb canu’r Urdd/ Urdd singing club

Bydd clwb canu yr Urdd yn cychwyn nos Fawrth nesaf tan 4 i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6. Bydd y clwb pob nos Fawrth tan y 12fed o Fawrth. Mae croeso cynnes i bawb ond bydd angen i’ch plentyn ymaelodi efo’r Urdd gan ein bod yn cychwyn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod. Os nad yw eich plentyn yn aelod o’r Urdd eto, mae posib ymaelodi trwy ddilyn y linc isod. Os hoffech gymorth, yna cysylltwch gyda’r ysgol.

An Urdd singing club will start next Tuesday until 4 for pupils in Years 3 to 6. There will be an after school club every Tuesday until the 12th of March. There is a warm welcome to all pupils, but your child will need to be a member of the Urdd as we will be preparing for the Eisteddfod. If your child is not a member of the Urdd, it is possible to register following the link below. If you would like any help, please contact the school.