Clwb canu/ Singing club

I‘ch atgoffa, bydd y clwb canu i Flwyddyn 3,4, 5 a 6  yn dechrau ar ol ysgol yfory tan 4 o’r gloch/

To remind you, the singing club for Years 3,4,5 and 6 will start tomorrow until 4.