Clwb Canu/ Singing club

Ni fydd clwb canu nos Fawrth nesaf. Bydd ymarfer canu tan 4:00 Dydd Mawrth nesaf i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd yn y parti unsain ac yn cystadlu yn yr Eisteddfod ar y 25ain o Fawrth yn Neuadd William Aston. Bydd clwb canu i bawb ar yr 28ain o Fawrth tan 4.
There will not be a singing club next Tuesday. There will be a singing practice next Tuesday until 4 for Year 5 and 6 pupils only who are in the parti unsain and competing in the County Eisteddfod on the 25th of March in William Aston Hall. There will be a singing club for all pupils on the 28th of March until 4.00.