Clwb canu/ Singing club

Mae croeso i unrhyw un o ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6 ddod i’r clwb canu ar ol ysgol yfory a Dydd Mawrth nesaf, nid oes angen iddynt fod yn aelodau o’r Urdd.
There is a welcome for all from Year 3 to 6 to join the singing club after school tomorrow and the following Tuesday, the pupils do not have to be members of the Urdd.