Clwb ar ol ysgol gan yr Urdd/ After school Urdd club

Roedd y diwrnod anghywir ar y poster a rannwyd. Bydd y clwb yn dechrau ar nos Lun y 15fed ac yn cael ei gynnal ar nos Lun(nid ar ddydd Iau fel oedd ar y poster gwreiddiol)
The day was incorrect on the original poster. The club will start on Monday the 15th and will be on Monday evenings (not on Thursday as noted on the original poster)