Clwb ar ôl ysgol ar gyfer y cyfnod sylfaen/ After school club for the foundation phase

Os ydych angen yn weithiwr allweddol a’ch bod angen gofal tan 4 yn ystod yr wythnos yn cychwyn y 1af o Fawrth, allwch chi ebostio neu ffonio’r ysgol cyn diwedd y dydd. Mae rhai ohonoch wedi profi trafferthion yn defnyddio’r ffurflen forms. Diolch yn fawr.
If you are a critical worker and need after school provision until 4 next week could you please email or phone the school before the end of day, as some of you have experienced difficulties using the forms link which was sent yesterday. Thank you very much.