Clwb ar ôl Ysgol/ After school club

Dyma’r linc i archebu lle yn y clwb ar ôl ysgol wedi gwyliau’r Pasg. Allwch chi archebu erbyn Dydd Gwener y 9fed o Ebrill os gwelwch yn dda. I’ch atgoffa, mae’r 12fed o Ebrill yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd felly bydd y disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mawrth y 13eg o Ebrill.
See attached link for booking the after school club following the Easter holidays. Could you please book by Friday the 9th of April. Thank you. To remind you, the 12th of April is a staff training day and pupils will return to school on Tuesday the 13th of April.