Clwb ar ôl ysgol/ After school booking form

Gweler y linc ar gyfer archebu lle yn y clwb ar ol ysgol ar gyfer yr wythnos yn cychwyn y 13eg o Fedi. Ni fydd posib archebu ar ôl 12:00 ar Ddydd Gwener y 10fed o Fedi. I’ch atgoffa, mae’n rhaid bwcio lle ar gyfer y clwb.

See attached link to book a place in the after school club for the week beginning the 13th of September. It will not be possible to book after 12:00 on Friday the 10th of September. It is essential to book a place in the club.