Cinio ysgol/ School meals

Er gwybodaeth, efallai y bydd ychydig o amrywiaeth yn y fwydlen cinio yn y dyddiau nesaf. Yr ydym yn gobeithio y gallwn ail gyflwyno’r fwydlen yn fuan. Ymddiheuriadau am hyn.
It is possible that there will be some change to the school menu in the next few days. We hope to resolve this as soon as possible. Apologies for any inconvenience.