Cinio Nadolig/ Chritmas lunch

I’ch atgoffa, bydd cinio nadolig Dydd Iau yma, sef yr 8fed. Allwch chi sicrhau eich bod wedi archebu cinio ar lein os gwelwch yn dda. 
Gall y disgyblion wisgo siwmper nadolig  Dydd Iau a Dydd Gwener yr wythnos yma.

To remind you, the Christmas lunch is on Thursday the 8th of December. Could you please ensure that you have ordered a Christmas lunch on line.
The pupils can wear their Christmas jumpers on Thursday and Friday this week.