Cerdyn banc/ Bank card

Mae un o’r rhieni wedi darganfod cerdyn credit ar safle’r ysgol. Cysylltwch os mai un chi yw’r cerdyn.
One of our parents have found a bank credit card on the school site. Please contact if you have lost your card.