Cerdded i’r ysgol/ Walk to school

Ar ol y Pasg byddwn yn cychwyn ymgyrch i geisio annog disgyblion i gerdded i’r ysgol. Rydym yn un o chwech ysgol yn y Sir sy’n rhan o’r prosiect. Mae’r manylion wedi ei atodi yn y llythyr. Gan obeithio am dywydd braf!
After the Easter holiday, we will be part of a project to encourage pupils to walk to school. We are one of 6 schools who are part of this project. The details are attached in the letter. We hope for nice sunny weather after Easter!