Cau’r ysgol/ School closed

O ganlyniad i’r eira a’r rhagolygon NI FYDD YSGOL BODHYFRYD AR AGOR HEDDIW. Byddwn yn eich diweddaru o pryd y bydd yr ysgol yn ail agor mor fuan a phosibl. 
AS a result of the snow and forecast for the next few hours BODHYFRYD WILL BE CLOSED TODAY.  We will update you when the school will re open as soon as possible.