Carpedi newydd/ New carpets

Image.jpegImage.jpeg  Mae’r carpedi newydd yn edrych yn smart iawn! Bydd 7 dosbarth yn cael carpedi newydd yn yr Adran Iau a bydd holl goridor yr ysgol yn cael carped piws newydd sbon!
The new carpets look very smart! 7 classes will have new carpets in Key Stage 2 and the corridors throughout the whole school will have new purple carpets!