Cardiau Nadolig/ Christmas cards

Er mwyn dilyn rheolau Covid, os yw eich plentyn am rannu cardiau Nadolig gyda gweddill disgyblion y dosbarth, yna gofynwn iddynt ddod ar cardiau i fewn ar Ddydd Llun y 7fed. Byddwn yn cadw’r cardiau mewn bocs am o leia 72 awr ac yna yn rhannu’r cardiau gyda’r digyblion. 
To follow Covid guidelines, should your child wish to send a Christmas card, if you could send the cards to school on Monday the 7th. We will then keep the cards safe for at least 72 hours and then will then safely share the cards with other pupils in the class.