Canolfan Tennis Centre Yrs 3,4,5

Yn anffodus bydd rhaid canslo ein trip i’r ganolfan tennis oherwydd argaeledd trafnidiaeth. Ymddiheuriadau, gawn weithgareddau hwylus yn yr ysgol.
We will no longer be visiting the tennis centre tomorrow due to availability of buses. Apologies for any inconvenience. The children will take part in tennis activities at school instead. Diolch