Canllawiau cyfredol hunan ynysu gan Lywodraeth Cymru.

Gweler y linc a’r darlun isod ar gyfer canllawiau hunan ynysu diwrddaraf Llywodraeth Cymru. 
Y prif newid yw os oes gan rhywun yn eich cartref symptomau neu os ydynt wedi cael prawf Covid positif, os yw’r aelodau yn y cartref dros 18 ac wedi brechu’n llawn neu rhwng 5 a 17, mae angen hunan ynysu a chymeryd prawf PCR. Mae angen parhau i hunan ynysu nes daw canlyniad y prawf yn ôl. Os yw’r canlyniad yn negyddol, yna daw’r cyfnod ynysu i ben. Os yw’r canlyniad yn bositif, mae angen hunan ynysu am 10 diwrnod. 

https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu?_ga=2.47124004.2086394722.1635850057-1928355834.1635346035

Image.jpeg