Cais am le yn y dosbarth Meithrin Medi 23/ Application for a Nursery place September 23

Mae posib gwneud cais ar gyfer lle yn y dosbarth feithrin o’r 4ydd o Ionawr 2023 ar lein trwy wefan y Sir, www.wrecsam.gov.uk. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 17eg o Chwefror 2023.

It will be possible to make an application for a place in the nursery class from the 4th  of January 2023 on line via the county’s website, www.wrexham.gov.uk. The closing date for applications is on the 17th of February 2023.