Cais am le yn y dosbarth Derbyn 23-24/ Reception admissions 23-24

Mae posib gwneud cais ar lein gyfer lle yn y dosbarth Derbyn ar gyfer 23-24 nawr ar safle we Wrecsam gan ddefnyddio’r linc isod. Dyddiad cau ceisiadau yw y 18.11.22
Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn. Ymgeisiwch rŵan Mae amrywiaeth o ysgolion yn Wrecsam yn darparu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, chyfrwng Saesneg ac mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion gwirfoddol a reolir.. Dylech lenwi ffurflen gais awdurdod lleol Wrecsam i wneud cais am le mewn ysgol, fodd bynnag mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais …

It is now possible to make an online application for a place in the Reception class for 23-24 on Wrexham council website by following the link below. The closing date is the 18.11.22.
From September 2022 a new Welsh medium community primary school will open in Wrexham County Borough. The school, established on the site previously occupied by the infants department of Borras Park Primary School on Borras Park Road, will provide education for children entering nursery / reception in September 2022.