Cais am le i’r dosbarth Meithrin 2022/ Applying for a nursery class place September 2022

Gweler y linc isod er mwyn gwneud cais.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 o Chwefror, 2022/ 

Please see link below to make an application. The closing date for applications is the 18th of February.