Brechlyn ffliw/ Flu vaccine

Bydd tîm nyrsio/imiwneiddio’r ysgol yn ymweld â’r ysgol ar 21.11.22 i gynnig brechlyn ffliw drwy chwistrell trwyn i blant. Mae’r GIG yn argymell y dylai pob plentyn cymwys gael brechiad ffliw bob blwyddyn. 

Allwch chi lenwi’r ffurflen ganiatâd os gwelwch yn dda erbyn Dydd Gwener yr 8fed o Orffennaf. Diolch yn fawr.

The school nursing/immunisation team will visit school on 21.11.22 to offer children a nasal spray flu vaccine. The NHS recommends all eligible children should have a flu vaccination every year. 

Please could you complete the consent forms and send them back to the school by Friday the 8th of July. Thank you.