Bore trosglwyddo/ Transfer morning

Annwyl rieni/ Dear parents,
Er gwybodaeth, bydd ein diwrnod trosglwyddo i’r dosbarthiadau newydd ar fore Dydd Mawrth y 12fed o Orffennaf. 
Bydd Miss Lowri Dascalu yn ein gadael ar ddiwedd y tymor. Dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd. Rydym yn y broses o benodi ar gyfer athro/ athrawes ym Mlwyddyn 5 a 6, ond ar gyfer y bore trosglwyddo, bydd Miss Dascalu gyda’r dosbarth. Yr ydym yn gobeithio y bydd gan y disgyblion gyfle i gwrdd yr athro/ athrawes newydd cyn diwedd y tymor. 
For information, the pupils will have a transfer morning in their new class on Tuesday the 12th of July.

Miss Lowri Dascalu will be leaving us at the end of the term to take up a post in a new school. We are in the process of appointing a new teacher, however, Miss Dascalu will be with the class during the transition morning. We hope that the new teacher will meet the pupils before the end of term.