Bocsus Nadolig Teams4U/ Teams4U Christmas shoe boxes

Os hoffech wneud bocs esgidiau eleni eto ar gyfer yr elusen Teams4U, byddwn yn casglu’r bocsus erbyn Dydd Gwener y 27ain o Dachwedd. Mae pamffledi gwybodaeth ar y ffordd. Diolch yn fawr.
If you would like to make a Christmas shoe box again this year for the Charity Teams 4U, we will be collecting them by Friday the 27th of November.  Information pamphlets will be sent home to give some suggestions on what to include. Thank you.