Bocsus Nadolig/ Christmas shoe boxes

Os ydych yn dymuno gwneud bocs esgidiau Nadolig, bydd angen iddynt gyrraedd yr ysgol erbyn y 14eg o Dachwedd. Diolch yn fawr.
If you would like to make a Christmas shoe box, could you please send them into school by Monday the 14th of November. Thank you.