Blwyddyn 6/ Year 6

Er gwybodaaeth, bydd llun o ddisgybion Blwyddyn 6 sydd yn ein gadael yn yr Evening Leader ar y 7fed o Orffennaf.
For information, pictures of Year 6 pupils who are leaving us will be in the Evening Leader on the 7th of July.