Blwyddyn 6/ Year 6

Byddwn yn cael ein sgwrs tyfu i fyny dydd Iau yma. Os nad ydych wedi dychwelyd eich llythyr yn rhoi caniatad i’ch plentyn gymeryd rhan, yna a fyddai’n  bosib i chi weneud hynny erbyn Dydd Iau. Diolch.
We will be having our growing up talk on Thursday. If you have not returned the signed letter giving consent for your child to take part in the talk, could you please do so by Thursday. Thank you.