Blwyddyn 6/ Year 6

Oherwydd y tywydd poeth, cewch ymweld ag Ysgol Morgan Llwyd yn eich gwisg addysg gorfforol (siorts du a crys-t coch pan yn bosib)am y deuddydd nesaf. Cofiwch eich eli haul, het a digon o ddiod. Diolch am eich sylw. 
Because of the hot weather you can wear your p.e kit to visit Morgan Llwyd tomorrow and Wednesday. (Black shorts and red top where possible. ) Remember your sun cream, hat and water bottle. Thank you for your attention.