Blwyddyn 6/ Year 6

Gall disgyblion Blwyddyn 6 sydd yn mynd i Fflip out nos yfory adael yr ysgol am 3.
Pupils from Year 6 who will be going to Flip out tomorrow can leave the school at 3:00.