Blwyddyn 5 a 6/ Years 5 and 6

Bydd Blynyddoedd 5 a 6 yn ymweld a Chanolfan Tennis Wrecsam yfory. Dylai pob disgybl ddod i’r ysgol yn eu gwisg addysg gorfforol a dod a phecyn bwyd a digon o ddiod hefo nhw. Bydd y plant sydd yn cael prydau bwyd am ddim yn derbyn pecyn bwyd gan yr ysgol. Caniateir i’r disgyblion ddod ag arian hefo nhw os y dymunant ymweld a’r siop. Diolch

Years 5 and 6 will be visiting the tennis centre tomorrow. Could all pupils come to school in their p.e kit and bring a packed lunch and plenty of drink with them. Children who have free school meals will have a packed lunch provided by school. The children can bring some money with them as there will be an opportunity for them to visit the shop if they want to. Thank you