Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6

Gobeithio i chi fwynhau’r hanner tymor! Bydd angen dillad addysg gorfforol yfory i ddistyrbio Blwyddyn 5 a 6.
Hopefully you have all enjoyed the half term break. Year 5 and 6 pupils will need to bring their PE kit to school tomorrow.