Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4

Oherwydd y tywydd, ni fydd clwb chwaraeon ar ol ysgol i Flwyddyn 3 a 4.


Because of the weather, there will not be an after school sports club for Years 3 and 4 this afternoon.