Blwyddyn 1 a 2 a Blwyddyn 5 a 6/ Year 1 and 2 and Year 5 and 6

Mae eich plentyn wedi derbyn llythyr heddiw. Allwch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod wedi derbyn a darllen y llythyr gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth pwysig. Diolch yn fawr.
Your child has received a paper copy of a letter today. Could you please check that you have received the letter as it contains important information. Thank you.