Bl 5 a 6/ Years 5 and 6

Annwyl Rieni

Bwriadwn gynnal diwrnod Rhyfeloedd yn yr ysgol ddydd Iau yma. Rydym wedi gwahodd Mr Tony Cope i fewn i’r ysgol a bydd yn dod a bob math o arteffactau rhyfel gyda fo.  

Cost y digwyddiad yw £1.00 i bob plentyn gan y bydd yrysgol yn talu’r heliw o’r gost.

Diolch am eich sylw.


Dear Parents

We will be having a Wars day in school this Thursday.  We have invited Mr Tony Cope into school and he will be bringing with him an array of relevant artefacts.

The cost of the event is £1.00 per child, as the school will be paying the majority of the cost.

Thank you for your attention.