Bingo

Nodyn i’ch atgoffa bydd ein bingo haf ar Ddydd Iau y 23ain o Fai. (drysau yn agor am 6, bingo’n cychwyn 6:30) Gall y disgyblion wisgo dillad eu hunain Dydd Llun (Blwyddyn 5 a 6 ar Ddydd Mawrth) Byddem yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad. 
A quick email to remind you of our summer bingo on Thursday the 23rd of May. (doors open 6, bingo starts at 6:30) The pupils can wear their own clothes on Monday (Year 5 and 6 on Tuesday) We would be grateful for any donations.