Bingo a Ffair Nadolig/ Bingo and Christmas fair

Bydd Bingo Nadolig ar Ddydd Iau y 30ain o Dachwedd, drysau ar agor am 6, yn cychwyn am 6:30. Gall y plant wisgo dilladu eu hunain Dydd Llun y 27ain o Dachwedd. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniad i’r Bingo, os y gallech ddod a nhw Dydd Llun os gwelwch yn dda. Bydd y ffair Nadolig ar Ddydd Iau y 7fed o Ragfyr. Bydd y ffair yn cychwyn am 2:30.
There will be a Christmas Bingo on Thursday the 30th of November, the doors will open at 6, and will start at 6:30. The pupils can wear their own clothes on Monday the 27th of November, and can bring a contribution to the bingo on Monday. The Christmas fair will be held on the 7th of December. The fair will start at 2:30.