Banc bwyd/ Food bank

Annwy rieni/ gofalwyr,
Yr ydym yn ymwybodol iawn bod yr adeg yma o’r flwyddyn yn heriol i nifer o deuluoedd, ac yn fwy eleni yng nghyd destun costau byw. Yr ydym fel ysgol wedi cofrestru gyda’r banc bwyd lleol. Os ydych chi’n teimlo yr hoffech chi i ni wneud cyfeiriad ar eich rhan, yna cysylltwch gyda ni trwy siarad gyda’r staff neu cysylltwch gyda swyddfa’r ysgol.
We are very aware of how difficult this time of year can be for many families, and especially so this year with the rise in the cost of living. As a school, we have registered with the local food bank, and are able to make referrals on behalf of our families. If you feel that this would help you, please contact us at the school, either by speaking to the staff or contacting the school office.
Yn gywir/ Kind regards,
Miss Davies