Archebu lluniau dosbarth Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 class photos

Cliciwch ar y linc i ddosbarth eich plentyn er mwyn arhcebu lluniau / Click on the links below to order your photos


Dosbarth Mr Meredith
Dosbarth Miss Dascalu
Dosbarth Mrs Lisa Jones